آیین زرتشت

Gebete-1

نیایش

از تعالیم بسیار مهم آیین زرتشت، ستایش “اهورا مزدا” به عنوان یگانه پروردگار متعال و استمداد از او برای داشتن زندگی پرهیز کارانه است. به سخن دیگر …

 
zarathustra-img

زرتشت

زرتشت، فیلسوف یا آموزگار ایران باستان است که بنیان آئین خود را بر ” اندیشه نیك “ ، “گفتار نیك  ”  و ” كردار نیك “  نهاده است … 

ahuramazda-img

اهورامزدا

واژه ای که اشوزرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر نیایشها این عبارت به چشم می خورد…

 
sedrepooshi-img

سدره پوشی

برابر یک روش کهن و پذیرفته شده باستانی ، هر فرد باید پس از درک و شنا خت دین به طور رسمی پیروی خود را از آن دین طی مراسمی اعلام نماید که در هر دین …

 
main

فَرَوَهَر

زرتشتیان بر این باورند که انسان از چند نیرو تشکیل شده است که فرَوَهَر یکی از آن چند نیرو است. فرَوَهَر ذره ای از ذات خداوندی است که …

 
Bild 1

آتشکده

آتَشکَده  یا آتَشگاه ، به نیایشگاه‌ زرتشتیان گفته می‌شود که در آن آتش در جایگاه خاصی جای گرفته‌است و مهمترین نیایش‌های دینی  …

 

با دهش خود ما را پشتیبانی بفرمایید

انجمن زرتشتیان آلمان

جشن ها

Nowr5

نوروز

بزرگترین جشن ایرانیان از کهن تا به امروز، جشن زایش دوباره طبیعت یعنی نوروز بوده است و زرتشتیان نخستین روز از نوروز …

farvardingan-img

فروردینگان

این جشن كه ۱۹ فروردین‌ماه برپا می‌شود، با فَرَوَهَر پاک نیاكان و درگذشتگان در پیوند است. زرتشتیان در این روز به آرامگاه رفته  و …

tirgan-img

تیرگان

یكی از جشن‌های کهن ، برجسته و فرخنده كه نیاكان ما ایرانیان ، آن را با شور و شادی ویژه برپا می‌داشتند، جشن تیرگان بوده است. در تقویم زرتشتی …

Main

مهرگان

جشن مهرگان همچون دیگر آیین‌های زرتشتیان از پیشینه‌های دینی، استوره‌ای و طبیعی برخوردار است. در باور مردمی سرچشمه‌ی پیدایش مهرگان …

Sade2

سده

جشن سده، جشن گرامیداشت پیدایش آتش و به‌کار گرفتن این عنصر سودمند به دست ایرانیان و آغاز تمدن در جهان است. «سده» که در دهم‌ِ بهمن‌ماه برپا…

Gaham2

 
گاهنبار

 

گاهنبار ( یا گهنبار) در معنای لغوی ترکیب دو کلمه گاهان و بار است، گاهان به معنای زمان و بار به معنای نتیجه و ثمر است ، پس گاهنبار به معنای  …

 

 

error: Content is protected !!