Bild 1

تیرگان

یكی از جشن‌های کهن ، برجسته و فرخنده كه نیاكان ما ایرانیان ، آن را با شور و شادی ویژه برپا می‌داشتند، جشن تیرگان بوده است. در تقویم زرتشتی …

 
farvardingan-img

فروردینگان

این جشن كه ۱۹ فروردین‌ماه برپا می‌شود، با فَرَوَهَر پاک نیاكان و درگذشتگان در پیوند است. زرتشتیان در این روز به آرامگاه رفته  و …

 
Nowruz

نوروز

بزرگترین جشن ایرانیان از کهن تا به امروز، جشن زایش دوباره طبیعت یعنی نوروز بوده است و زرتشتیان نخستین روز از نوروز …

 
Bild1

گاهنبار

گاهنبار ( یا گهنبار) در معنای لغوی ترکیب دو کلمه گاهان و بار است، گاهان به معنای زمان و بار به معنای نتیجه و ثمر است ، پس گاهنبار به معنای …

 
sade-img

سده

جشن سده، جشن گرامیداشت پیدایش آتش و به‌کار گرفتن این عنصر سودمند به دست ایرانیان و آغاز تمدن در جهان است. «سده» که در دهم‌ِ بهمن‌ماه برپا…

 
Main

مهرگان

جشن مهرگان همچون دیگر آیین‌های زرتشتیان از پیشینه‌های دینی، استوره‌ای و طبیعی برخوردار است. در باور مردمی سرچشمه‌ی پیدایش مهرگان …

 

 

 

error: Content is protected !!