نیایش

 

از تعالیم بسیار مهم آیین زرتشت، ستایش “اهورا مزدا” به عنوان یگانه پروردگار متعال و استمداد از او برای داشتن زندگی پرهیز کارانه است. به سخن دیگر، آیین زرتشت …

 

زرتشت

 

زرتشت، فیلسوف یا آموزگار ایران باستان است که بنیان آئین خود را بر ” اندیشه نیك “ ، “گفتار نیك  ”  و ” كردار نیك “  نهاده است … 

 

اهورامزدا

 

واژه ای که اشوزرتشت در اوستا (گاتاها) برای خدای یگانه به کار برده اهورامزدا است. در آغاز بیشتر نیایشها این عبارت به چشم می خورد…

سدره پوشی

 

برابر یک روش کهن و پذیرفته شده باستانی ، هر فرد باید پس از درک و شنا خت دین به طور رسمی پیروی خود را از آن دین طی مراسمی اعلام نماید که در هر دین …

 

فَرَوَهَر

 

زرتشتیان بر این باورند که انسان از چند نیرو تشکیل شده است که فرَوَهَر یکی از آن چند نیرو است. فرَوَهَر ذره ای از ذات خداوندی است که …

 

آتشکده

 

آتَشکَده  یا آتَشگاه ، به نیایشگاه‌ زرتشتیان گفته می‌شود که در آن آتش در جایگاه خاصی جای گرفته‌است و مهمترین نیایش‌های دینی …

 

 

 

error: Content is protected !!